【Moto Depot Ltd 摩托倉】 電單車資訊 | Webike摩托服務

一部好車能夠遇到一個識車嘅人收藏,肯定是最完美的結果,呢部平成年代日本十大名車「黑鳥」,應該可以算全港最高質素,係香港要再搵一架絕對唔容易,跟住呢位新車主應該會越嚟越靚。
#CBR1100XX

0 人喜歡 0 則留言

地圖